Cupa MatchFishing.Ro ediţia I-a

cupa

MatchFishing Romania organizează în perioada 22-24 Iunie 2012, pe Balta Corneşti 1, un concurs de pescuit staţionar în 2 manşe plus antrenament. Taxa de participare va fi 150 RON.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE
Art.1. Înainte de începerea competiţiei, se va organiza şedinţa tehnică, la care sunt obligaţi să participe toţi concurenţii.
Art.2. În cadrul şedinţei tehnice a concursului se vor prezenta şi stabili următoarele aspecte:
1.- prezentarea Juriului;
2.- alegerea reprezentantului concurenţilor;
3.- prezentarea programului concursului;
4.- identificarea prin apel a concurenţilor;
5.- efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor în concursurilor de pescuit sportiv;
6.- după apel se vor efectua, pentru concursurile individuale trageri la sorţi pentru ordine.
8.- stabilirea persoanelor autorizate pentru intrarea în standuri.
9.- în funcţie de anumite condiţii cu totul speciale Juriul poate aduce completări privind regulamentul de desfăşurare a concursului având ca fundament regulamentul şi practica FIPS ed.
Art.3. Concurenţii ce nu se prezintă la şedinţa tehnică a concursului nu sunt eliminaţi din competiţie dar vor respecta deciziile luate la şedinţa tehnică.
Art.4. Tragerea la sorţi se va efectua separat pentru fiecare manşă în parte.
Art.5. Tragerea la sorţi are loc în mai multe etape, şi anume:
Etapa I – se efectuează cu ocazia şedinţei tehnice din preziua începerii concursului;
– concurenţii prezenţi, cu drept de participare, în ordine alfabetică, vor efectua o tragere la sorţi preliminară destinată stabilirii ordinii tragerii la sorţi propriu-zise;
– pentru concurenţii absenţi în condiţiile art. 15 tragerea la sorţi preliminară se va efectua de către Juriu
Etapa II – corespunzătoare manşei I a concursului
– se desfăşoară dimineaţa înainte de începerea concursului;
– în ordinea stabilită în cadrul etapei I, concurenţii vor efectua tragerea la sorţi propriu-zisă a numărului standului pe care îl vor ocupa în manşă.
Etapa III- corespunzătoare manşei II a concursului
– se desfăşoară înaintea începerii manşei;
– se efectuează în ordinea inversă stabilită în cadrul manşei I;
– concurenţii care în manşa anterioară au ocupat unul din standurile aflate la cele două extremităţile pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Aceştia vor trage primii la sorţi după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenţii respectivi au tras la sorţi, numerele respective vor fi reintroduse în urnă şi tragerea la sorţi va continua cu ceilalţi concurenţi.Art.6. După efectuarea tragerii la sorţi, concurenţii se vor deplasa către standurile lor, vor depune tot echipamentul de concurs nemontat în interiorul standului, după care vor aştepta în afara standului primul semnal.
Art.7. După ce toţi concurenţii s-au aşezat în dreptul standurilor, se va da primul semnal sonor ce va marca intrarea concurenţilor în standuri şi începerea perioadei de pregătire.
Art.8. Perioada de pregătire are o durată de maximum 120 minute, începând de la primul semnal care permite intrarea în standuri.
Art.9. Cantitatea totală de nadă umectată, sitată şi nepresată, incluzând aditivii şi celelalte componente (pământ, argilă, pietriş etc.) dar fără nada vie este limitată la maximum 20 litri pentru o manşă.
Art.10. Cantitatea totală de nadă vie inclusiv momeala pentru cârlig este de 2,5 litri nepresată pentru o manşă din care maximum 1 litru de fuilles sau/şi larvă de chironomide (libelulă) şi maximum 0,5l larve de choronomide (libelule).
Art.11. Cantitatea de nadă şi momeala vie ce depăşeşte prevederile de mai sus va fi înlăturată şi scoasă în afara standului de către Juriu.
Art.12. În perioada de pregătire sunt permise:
1.- pregătirea uneltelor şi accesoriilor de pescuit;
2.- pregătirea nadelor şi momelilor;
3.- primirea de echipament de pescuit prin intermediul unui oficial al concursului;
4.- Primirea de nade şi momeli dar numai prin intermediul unui oficial şi doar până la verificarea acestora de către Juriul;
5.- sondarea adâncimii apei;
6.- fotografii şi operatorii de filmare au dar numai cu acordul concurenţilor;
7.- instalarea platformelor
a. dimensiunea maximă a platformelor este de 1x 1 m;
b. platformele pot fi instalate fie în afara apei, fie parţial în apă, în funcţie de reglementările Juriului;
c. platformele auxiliare pot fi instalate cel mult în linie cu cea principală şi pot fi folosite numai pentru materiale.
Art.13. În perioada de pregătire sunt interzise:
1.- pregătirea vergilor pentru pescuit, a năzilor şi a celorlalte accesorii în afara standului;
2.- ieşirea din stand fără acordul arbitrului şi fără motive întemeiate;
3.- primirea oricărui fel de ajutor în pregătire, de la orice persoană oficială sau neoficială;
4.- pescuitul sau folosirea momelii în cârlig pe timpul sondării adâncimii apei; capturile întâmplătoare se vor elibera imediat;
5.- nădirea directă sau orice altă acţiune care conduce la ajungerea nadei în apă sau contribuie la atragerea în acest fel a peştilor în zona standului;
6.- deranjarea vecinilor de stand.
7.- primirea de nadă şi momeli după efectuarea verificării acestora de către Juriu;
8.- confecţionarea bulgărilor pentru nădire înainte de efectuarea verificării nadei de către Juriu;
9.- prezentarea la verificare a nadei neumectate, udate excesiv sau a celei amestecate cu momeala vie;
Art.14. La sfârşitul perioadei destinate pregătirii, prin cel de-al doilea semnal sonor, este anunţat începutul perioadei destinată nădirii grele.
Art.15. Perioada nădirii grele are o durată de 10 minute şi precede începerea propriu-zisă a concursului. Pentru precizia nădirii grele, linia de pescuit, inclusiv varga, poate fi ţinută pe apă sau pe suport.
Art.16. Pentru nădirea cu ajutorul unei cupe o singură vargă poziţionată deasupra apei este permisă (este interzisă utilizarea unei vergi ţinută pe suport în cazul acestui tip de nădire).
Art.17. În perioada nădirii grele sunt interzise:
1.- nădirea atât în standurile vecinilor;
2.- nădirea folosindu-se diverse suporturi pentru preluarea şi menţinerea nadei ( bureţi, săculeţi, pungi, etc.);
Art.18. Este interzisă folosirea în compoziţia nadelor a substanţelor narcotice sau toxice, precum şi a celor cu miros şi gust ce îndepărtează peştii.
Art.19. Pe toată durata nădirii grele este interzisă pescuitul, capturile întâmplătoare eliberându-se imediat.
Art.20. Sfârşitul perioadei destinate nădirii grele se va anunţa prin cel de-al treilea semnal sonor ce marchează şi începerea perioadei destinate pescuitului.
Continuarea nădirii grele după acest semnal este interzisă.
Art.21. În vederea pescuitului, concurentul are dreptul să desfacă un număr nelimitat de undiţe, dar să pescuiască numai cu una, ţinută în mână, pe care o poate schimba, ori de câte ori doreşte, cu alta de rezervă. Concurenţii pot folosi suporţi pentru vergile de pescuit, dar numai pentru pentru o scurtă perioadă în vederea nădirii de întreţinere.
Art.22. Lungimea maximă a vergilor de pescuit folosite în concursurile de pescuit sportiv staţionar este de:
– 13,00 m
Art.23. Pentru pescuitul sportiv staţionar este permisă folosirea unei undiţe cu strună, plută, plumb şi un singur cârlig simplu.
Art.24. Durata unei manşe de pescuit este de 4 ore, dar poate fi modificată în Şedinţa Tehnică la maximum 5 ore. În caz de întrerupere forţată (furtună însoţită de descărcări electrice) rezultatele sunt validate numai dacă manşa a avut o durată de minimum 1 oră.
Art.25. Pe perioada pescuitului sunt permise:
1.- primirea de indicaţii şi sfaturi din partea antrenorului de o manieră care să nu deranjeze pe ceilalţi concurenţi;
2.- concurentul poate folosi întregul spaţiu al standului propriu; în limitele acestui spaţiu concurentul se poate deplasa, poate sta în picioare, culcat, în genunchi, pe scaun;
3.- nădirea uşoară (de întreţinere), folosindu-se numai cantitatea de nadă ce se poate cuprinde şi forma într-o singură mână, fără a folosi alte părţi ale corpului sau marginile sau fundul bacului în care se ţine nada. Bulgării pentru nădirea uşoară (de întreţinere) nu pot fi făcuţi înaintea celui de-al treilea semnal sonor;
4.- în cazul nădirii de întreţinere cu viermi colat cantitatea de nădit va fi luată doar cu o singură mână şi numai după aceea bulgărele poate fi confecţionat cu două mâini.
5.- peştele valabil în concursurile de pescuit sportiv este acela care de la înţepare şi până la scoaterea lui din apă, pe tot parcursul drilului, are contact permanent şi regulamentar cu pescarul. Dacă peştele a fost agăţat întâmplător de oricare parte a corpului acestuia, captura este valabilă;
6.- aşezarea pe fundul apei a maximum 10% din greutatea totală a plumbajului;
7.- cerinţe obligatorii:
a. concurentul poate folosi numai momeli de origine naturală;
b. atunci când regulamentul de concurs nu prevede nimic referitor la dimensiunile capturilor, orice captură pescuită regulamentar este valabilă. Este interzisă păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor;
c. nada rămasă la sfârşitul antrenamentului, manşelor şi a concursului nu se va arunca în apă;
d. concurentul va folosi minciogul fără ajutorul altei persoane;
e. folosirea zonei neutre este interzisă;
f. momeala este obligatoriu să fie înţepată de cârlig;
g. primirea de ajutor pentru deblocarea vergilor sau înlocuirea celor rupte dar numai prin intermediul unui oficial
Art.26. Pe perioada pescuitului sunt interzise:
1.- intrarea în apă a concurenţilor sau tulburarea apei de către aceştia;
2.- folosirea unei linii supralestate (plumbajul liniei este superior portanţei plutei) şi a liniei cu plumbajul montat în derivaţie faţă de cârlig;
3.- pescuitul prin harponare intenţionată (trageri bruşte şi repetate ale cârligului prin apă).
4.- folosirea momelilor artificiale (linguriţe muşte artificiale etc.), a peştişorilor vii sau morţi, sau părţi din aceştia, a icrelor de peşte, precum şi a altor obiecte metalice;
5.- pescuitul în standurile vecinilor şi în zonele neutre;
6.- capturile agăţate în mod regulamentar, care depăşesc vizibil în timpul drilului limitele laterale ale standului propriu nu se păstrează, acestea eliberându-se imediat;
7.- primirea de ajutor de la persoane particulare sau oficiale;
8.- atitudini şi comportamente necorespunzătoare ale concurentului precum şi stiluri de pescuit care în mod vădit deranjează pe ceilalţi concurenţi;
9.- păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor.
Art.27. În timpul pescuitului, orice sesizare sau contestaţie a concurentului, căpitanului de echipă sau delegatului se va face numai prin intermediul arbitrului de stand, arbitrului de sector către Juriu.
Art.28. Sfârşitul perioadei de pescuit este precedat de cel de-al patrulea semnal sonor dat cu 5 minute înainte de finalul manşei. După expirarea acestui timp, cel de-al cincilea semnal sonor va marca sfârşitul perioadei de pescuit (final de manşă sau concurs după caz).
Art.29. La sfârşitul perioadei de pescuit capturile considerate valabile şi care vor fi cântărite pentru stabilirea punctajului sunt numai cele care în momentul anunţării celui de-al cincilea semnal sonor sunt în juvelnic precum şi captura aflată în cârligul undiţei, dar care nu mai are contact cu apa.
Art.30. După semnalul de sfârşit al perioadei de pescuit concurentii rămân în stand până la sosirea comisiei de cântărire fiindu-le interzis scoaterea juvelnicului din apă şi părăsirea standului.
Art.31. Cântărirea capturilor se va efectua cu un cântar electronic.
Art.32. După efectuarea cântăririi şi semnarea fişei de arbitraj de către concurent şi arbitru, peştele prins se eliberează în stare vie în apă.
După cântărire, semnarea fişei de arbitraj de către concurent şi arbitru şi eliberarea peştelui în apă, nu va mai fi admisă nici o contestaţie cu privire la cântărire şi greutatea capturilor.
Art.33. Contestaţiile care nu se referă la clasament vor fi adresate în scris Juriului în cel mult 1 oră de la terminarea concursului.
Art.34. Contestaţiile care se referă la întocmirea clasamentului vor fi adresate în scris Juriului în cel mult 30 de minute de la afişarea rezultatelor concursului.
Art.35. Clasamentele, atât pentru fiecare manşă a concursurilor individuale cât şi cele pe sectoare în cazul concursurilor pe echipe, se întocmesc după acelaşi criterii.
1.- clasamentul final pe manşă şi sector se stabileşte în funcţie de cantitatea de peşte prinsă, după criteriul 1 gram = 1 punct; clasamentul se va alcătui prin acordarea următoarelor punctaje: locul I = 1 punct; locul II = 2 puncte; locul III = 3 puncte, ş.a.m.d.
2.- În caz de egalitate a greutăţii punctate, concurenţii vor primi un număr puncte egal cu media locurilor ocupate de ei.
a. exemplul 1: doi concurenţi ocupă locul V în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 5 + 6 ) : 2 = 5,5 puncte;
b. exemplul 2: trei concurenţi ocupă locul 8 în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 8 + 9 + 10 ) : 3 = 9 puncte;
3.- concurenţii care nu au prins nici un peşte vor primi un număr de puncte egal cu media locurilor neclasificate.
a. exemplul 1: 24 de concurenţi participanţi, din care 12 au prins peşte clasificându-se pe primele 12 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 13 + 24 ) : 2 = 18,5 puncte;
b. exemplul 2: 29 de concurenţi participanţi, din care 5 au prins peşte clasificându-se pe primele 5 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 6 + 29 ) : 2 = 17,5 puncte;
c. exemplul 3:29 de concurenţi, din care 25 au prins peşte clasificându-se pe primele 25 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 26 + 29 ) : 2 = 27,5 puncte;
4.- în cazul unei absenţe sau a unui abandon în manşă sau sector, respectivul concurent va obţine un număr de puncte corespunzător ultimului loc; exemplu: 29 concurenţi, cel care se retrage va primi 29 de puncte.
Art.36. Clasamentul general se întocmeşte în felul următor:
1.- se adună punctele obţinute în manşe şi concurentul cu cel mai mic număr de puncte va fi clasat pe locul I, concurentul sau echipa cu numărul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, ş.a.m.d.
2.- în caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de greutatea totală prinsă în toate manşele de concurent.
3.- în caz că există din nou egalitate, departajarea se va face – în cazul concursurilor individuale – prin cantitatea cea mai mare de peşte prinsă de concurent în oricare din manşe.
4.- dacă egalitatea persistă, în cazul concursurilor individuale se aplică un nou sistem de departajare în funcţie de suma numerelor trase la sorţi în manşe. Suma cea mai mare va da câştig de cauză.
Art.37. Arbitrii au următoarele atribuţii:
1.- să verifice dacă uneltele de pescuit, nadele, momelile, juvelnicul etc. îndeplinesc condiţiile regulamentare;
2.- să supravegheze permanent pe perioada desfăşurării concursului practicarea regulamentară a pescuitului de către concurenţii pe care îi arbitrează;
3.- să participe la cântărirea peştelui prins de concurenţii pe care îi arbitrează;
4.- să semneze, împreună cu concurenţii, fişa de arbitraj;
5.- să dea avertisment şi să consemneze în fişa de arbitraj abaterea săvârşită, manşa şi ora.
Art.38. Arbitrul este obligat să anunţe imediat arbitrul şef sau Juriul la constatarea următoarelor aspecte (fapt ce conduc la excluderea concurentului din concurs):
1.- introducerea în juvelnic a peştelui care nu a fost prins de concurent în timpul destinat pescuitului;
2.- comportament şi limbaj necorespunzător faţă de ceilalţi concurenţi, oficiali şi publicul prezent;
3.- accidentarea concurenţilor vecini şi / sau deteriorarea materialelor acestora.
Art.39. Membrii Juriului sunt autorizaţi să intre în timpul desfăşurării concursului în standuri pentru a constata încălcări ale regulamentului şi de a aplica sancţiuni.Art.40. Se sancţionează cu excluderea din concurs concurentul care:
1.- prin acţiunile întreprinse în concurs sau în afara lui, prin fraudă, viciază rezultatul concursului;
2.- încalcă prevederile din prezentul regulament.
3.- înregistrează în foaia de arbitraj două avertismente;
4.- nu respectă cerinţele obligatorii prevăzute.
5.- se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau pe parcursul concursului consumă băuturi alcoolice;
6.- aduce injurii organizatorului sau persoanelor oficiale ale concursului.
Art.41. În cazul concursurilor individuale, concurentul care a fost exclus din concurs, nu mai poate continua concursul şi nu poate participa la alcătuirea clasamentului.
Art.42. Se interzice cu desăvârşire amplasarea concurenţilor la mai puţin de 25m distanţă de o parte şi cealaltă a instalaţiilor electrice de înaltă tensiune.
Art.43. În funcţie de condiţiile atmosferice neprielnice declanşate în timpul perioadei de pregătire o manşă poate fi anulată dacă s-a întrerupt perioada de pregătire şi nu a avut o durată de minimum 1 oră şi dacă efectiv manşa nu se mai poate desfăşura (datorită întreruperilor sau a programului orar).
Art.44. Declanşarea unei furtuni însoţite de descărcări electrice în timpul unei manşe obligă organizatorii să oprească, printr-un semnal sonor, desfăşurarea concursului şi să pună la adăpost concurenţii. Dacă condiţiile atmosferice permit, printr-un semnal sonor dat de organizatori, concurenţii intră în standuri şi după cel de-al doilea semnal sonor dat după 5 minute de la primul semnal, concursul poate continua. Dacă timpul nu permite desfăşurarea în continuare a manşei, aceasta poate fi redusă ca durată, dar nu mai puţin de 1 oră.

Premii:

Locul I:
Rubeziana Tubertini Extreme Carp 5000, generaţie 2012, 13m, echipată cu 1 kit Power Carp

Locul II:
Lansetă Tubertini Match T-MATCH II 4.50 8-25 GR;
Mulinetă Tubertini Vertigo 4500

Locul III:
Găleată nadă Maros Mix 17l cu produse Maros Mix (nadă şi aditivi).

Toţi concurenţii vor primi câte 2kg. de nadă Maros Mix Special.
Sponsorizările ulterioare vor fi anunţate.

Participanţi:

1. Sabau Savinel
2. Tino Rossi
3. George Rujan
4. Alin Boldea
5. Stefan Tautu
6. Florin Cojocariu
7. Cosmin Darii
8. Cosmin Barbu
9. Gigi Crainic
10. Tibi Rancu
11. Horatiu Adjudeanu
12. Cosmin Brola
13. Miza Ciprian
14. Vuculescu Bogdan
15. Ionescu Constantin
16. Rezervat Maros Mix I
17. Rezervat Maros Mix II
18.Ivo Ivanov – Bulgaria
19.Rodan Tzanev – Bulgaria
20.Ivailo Paskov – Bulgaria
21.Todor Todorov – Bulgaria
22.Ivailo Litchev – Bulgaria
23.Miroslav Sabev
24. Paul Ispas
25. Eugen Baltac
26. Andrei Ghioghiu
27. Eduard Isfanescu
28. Karacsony Attila
29. Nelutu Lupei
30. Adi Suciu
31. Zsolt Benzar
32. Feraru Constantin

Editat de: Echipa MatchFishing.Ro

Share on Facebook
Both comments and pings are currently closed.

Un Comentariu to “Cupa MatchFishing.Ro ediţia I-a”

  1. constantin spune:

    Buna seara .
    Ma numesc Feraru Constantin si daca mai este un loc as dori sa ma inscrieti si pe mine la concursul d-voastra.
    Va multumesc

Powered by WordPress | Designed by: wordpress 4 themes | Thanks to Free WordPress Themes, Themes Gallery and Premium Themes